Ηλεκτρονικές εφαρμογές

- Ερωτηματολόγιο - Κέντρα δια βίου μάθησης, Επιλογή Προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Έχει λήξει η χρονική περίοδος για το ερωτηματολόγιο)

- Καταχώρηση Αιτήσεων - Κέντρα δια βίου μάθησης, Επιλογή Προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ενεργό τώρα και η χρήση του γίνετε μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες)